po út st čt so ne
6
13
14
15
16
20
27

Městské muzeum se připojilo k projektu Objevuj památky.

Projekt funguje jako společná platforma, která představuje potenciálním návštěvníkům památky napříč ČR bez ohledu na jejich zřizovatele a provozovatele. Turista na jednom webovém portálu objevujpamatky.cz doplněném o dvě sociální sítě (facebook a Instagram) a v jedné brožurce najde vše důležité o zapojených objektech, včetně novinek a aktuálních akcí.

 

 

Příznivý ohlas měly na sociálních sítích příspěvky, které v době uzavření výstavních prostor blíže představovaly vybrané exponáty z depozitářů Městského muzea v Krnově. Pracovníci muzea se proto rozhodli, že umožní veřejnosti prozkoumat tyto artefakty i formou stálé expozice. Vedoucí muzea, PhDr. Ľubica Mezerová k tomu říká: „Z více než 20 000 položek uschovávaných v depozitářích krnovského muzea, jsme pro veřejnost vybrali 107 předmětů, které nebývají často vystavovány, ale bylo by škoda na ně zapomenout. Výběr je různorodý, od vybavení venkovských sídel, přes připomenutí řemeslnické a cechovní historie města až po krnovské sportovní střelce. Zajímavou součást expozice tvoří i připomínka pánského recesistického spolku Schlaraffia, jehož krnovská pobočka, tzv. „říše Carnovia“ vznikla v roce 1906 a ve městě působila až do roku 1938. Vystaveno bude spolkové žezlo, listiny, zpěvníky, odznaky, i spolkový prapor.“

Pánský spolek Schlaraffia vznikl v roce 1859 v Praze a pojmenovaný byl podle kouzelné země hojnosti z německých pohádek, kde pečení holubi létali lidem až do úst a její obyvatelé byli do jednoho lenoši. A protože lenost šlechtila, všichni se stali šlechtici. Celé dny pilně zaháleli, pili pivo a oslavovali nádhery života. Tato dnes téměř neznámá německy hovořící společnost, do které ale patřili i Češi a Židé, si kladla za cíl ochraňovat a podporovat umění, humor a pěstovat přátelství. Postupně se z Prahy rozšířila do celého světa a na mnoha místech stále existuje. Schlaraffové (také Sassové, Sassen) se mezi sebou častovali žertovnými jmény s parodickým podtextem, hovořili a psali zvláštní směsí staré němčiny a latiny, jejich devízou bylo In Arte Voluptas (V umění (je) rozkoš), jako božstvo uctívali ducha Uhu (Výra) a na svých shromážděních nosili barevné šaškovské cípaté čepičky, k nim ladící pláště a široké, zpravidla přes pravé rameno nošené, velkostuhy (šerpy) sloužící stejně jako čepičky k připínání vyznamenání, která si navzájem udělovali. Na pravidelných zasedáních (Sippung) se vždy dobře jedlo a pilo, zpívalo, recitovalo a přednášelo. Vybojovávala se rétorická klání a o humor nebyla nouze. Ten však nesměl urážet a vážná témata jako politika a náboženství byla zcela zapovězena, stejně jako, až na výjimečné události, účast žen.

Flemmichova vila

3. 12. – 23. 1.  

V pátek 3. 12. se návštěvníkům otevírá již šesté pokračování oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov.

Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Komentované prohlídky budou probíhat v úterky 7. 12. a 14. 12. 2021 (dále 11. 1. a 18. 1. 2022) vždy od 16.00 hodin, nebo je lze (pro organizované skupiny) domluvit v muzeu.

 

Flemmichova vila, každé úterý od 16.00

Komentované prohlídky expozice Poklady z depozitářů Městského muzea Krnov a aktuálních výstav.

9. 11. 2021
téma: VARHANY, lektor Jiří Krátky, organolog  

2. 11., 16. 11.
téma: KYTARY A STRUNNÉ NÁSTROJE, lektoři Jiří Holinka, Jiří Grulich

Komentované prohlídky jsou spojené s besedou. Lektory jsou zástupci Střední umělecké školy varhanářské v Krnově o.p.s., která nabízí i samostatné komentované prohlídky pro školy (sledujte web a FB SUŠV).

Uvítáme každého návštěvníka, který má zájem o tuto problematiku, může přispět do besedy nebo prostě chce strávit čas s nadšenci a zajímavými exponáty.

 

Flemmichova vila

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Krnov

4. 12. 2021 – 23. 1.2022

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. 12. od 16.00 hod.

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Krnově – Atelieru Trám. Představena jsou výtvarná díla vytvořená v letech 2019–2020. Citujeme z katalogu: „Z výčtu našeho výtvarného snažení je patrná soustavná, cílevědomá mnohaměsíční, či mnohaletá pedagogická práce. Když jsme se „vypořádali s penězi“, celkem očekávaně jsme slídili po něčem novém, neobvyklém, po tom, co tu ještě nebylo, co jsme neprožili, nespatřili? A bylo to tady! Inspirací byl název písně Můj Vilém peče housky… Zrodilo se nové téma o obyčejných věcech všedního dne. Tak se děti učily poznávat a hledat krásu v těchto zcela základních věcech.“