Koncertní síň sv. Ducha Krnov – sobota 29. 12.

Česká mše vánoční „Hej mistře…“ není jen prvním kompletním liturgickým dílem v českém jazyce (1796), nýbrž i nejznámější skladbou J. J. Ryby. I přes represe a nucené omezení církevního života v době komunistické totality se stala symbolem českých Vánoc – nejen v kostelích, ale i na koncertním pódiu a na zvukových nosičích. Skladba má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.