Pondělí 24. 6. v 19.00

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2019

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč studenti, senioři

Bližší informace: stránky festivalu

Předprodej vstupenek: on-line, nebo v Turistickém informačním centru Krnov

Milan Paľa (1982) je na Slovensku, ale i v zahraničí jednou z nejvýraznějších postav dnešní hudební scény. Unikátnost jeho hry je nepřehlédnutelná a odborná veřejnost jej právem řadí mezi elitu světových interpretů mladé generace. Studia na Slovensku, v Rakousku i na brněnské JAMU doplnil znalostmi z různých zahraničních mistrovských kurzů (Zurich) a seznámil se i s legendární ruskou školou Davida Oistracha. Největší vliv na něj měla ale spolupráce se současnými skladateli klasické hudby. Mnoho z nich zkomponovalo mladému houslistovi skladby „ušité na tělo“.

Nebrání se ani interpretaci klasiky. Byl například prvním slovenským houslistou, který nahrál Sonáty BWV 1001-1006 Johanna Sebastiana Bacha.

Na Janáčkově festivalu bude mít svou premiéru, a to ve večeru plném velkých hudebních kontrastů a výjimečných hodnot.

Jevgenij Iršai (1951) pochází z hudební rodiny. V Leningradu vystudoval hru na klavír a kompozici. Do roku 1991 působil jako pedagog na Speciální hudební škole při Leningradské/Petrohradské konzervatoři. V letech 1991-1993 byl korepetitorem Státní opery v Banské Bystrici a vyučoval na katedře hudby na Fakultě humanitních věd UMB v Banské Bystrici, později na katedře kompozice a dirigování VŠMU v Bratislavě.

Jako klavírista hrál na různých světových pódiích, dnes stále častěji komponuje na objednávky předních slovenských i zahraničních sólistů i orchestrů.

Program:

  • Johann Sebastian Bach: Sonáta pro housle a klavír č. 4 c moll
  • Ludwig van Beethoven: Sonáta pro housle a klavír č. 4 a moll
  • Jevgenij Iršai: Sonáta pro housle a klavír č. 1

Koncertní síň sv. Ducha Krnov, středa 26. 6. v 19.00

vstupné: 150 Kč, pro členy KPH v Krnově 100 Kč

koncert v rámci programu Klášterních hudebních slavností 2019

Houslista Miroslav Vilímec je umělcem, který úspěšně spojuje svou profesi v symfonickém orchestru s bohatou činností sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové hry získal u své matky, významné západočeské houslistky a pedagožky, Ilony Vilímcové. Po řadě úspěchů v houslových soutěžích a absolvování Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof. Václava Snítila, žáka Jaroslava Kociana, byl přijat do skupiny 1. houslí České filharmonie. Zde působí Miroslav Vilímec od r. 1982, od r. 1987 ve funkci zástupce koncertního mistra a od r. 1992 jako koncertní mistr tohoto orchestru.

Rozsáhlý výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování téměř se všemi českými orchestry. Nejzávažněji se v tomto směru jeví pravidelná spolupráce s Českou filharmonií. Mimořádný ohlas vzbudilo např. provedení třívětého Paganiniho Koncertu D dur, právě tak jako Koncertu B dur č.4 Jana Kubelíka za účasti slavného Rafaela Kubelíka v Rudolfinu, obojí pod taktovkou tehdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna. Provedení Kubelíkova koncertu bylo přenášeno českou i japonskou televizí. S Českou filharmonií provedl M. Vilímec i Lalovu Španělskou symfonii, Koncert h moll č.3 C. Saint-Saense, Sukovu Fantazii, Mozartův koncert A dur a mnoho dalších skladeb. S Českou filharmonií pořídil M. Vilímec též nahrávku houslového koncertu Viléma Petrželky. Nedávno (2012) byl M.Vilímec jako sólista hostem Slovenské filharmonie, v Německu často vystupuje jako sólista orchestru Symphony Prague. Miroslav Vilímec je také umělecký vedoucí komorního orchestru Harmony Prague, který pořádá pravidelný cyklus koncertů v Praze.

 

Miroslav Vilímec
Hraje na nástroj Nicolase Lupota z roku 1810 a Otakara Františka Špidlena z roku 1920.

S oblibou se zaměřuje na méně uváděná či neznámá díla. Pořídil v této oblasti významné rozhlasové nahrávky, např. Fantazii pro housle a klavír Josefa Kličky či houslový koncert Františka Drdly za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výrazným přínosem objevitelské hodnoty bylo též souborné natočení 14 houslových koncertů klasického francouzského skladatele Josepha Boulogne – Chevaliera de Saint George na CD, v tomto případě s orchestrem Plzeňského rozhlasu (dnes Plzeňskou filharmonií). M. Vilímec je také interpretem houslového koncertu českého skladatele Viktora Kalabise (1923–2006), který provedl nejdříve s orchestrem Českého rozhlasu (šéfdir. Vladimír Válek), v roce 2012 pak se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Kromě spolupráce s orchestry se Miroslav Vilímec cílevědomě věnuje komorní hře, hlavně ve spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem Vilímcem, se kterým např. z recitálu v Rudolfinu v r. 2003 pořídil nahrávku z tvorby španělských a francouzských skladatelů. Spolu také systematicky uvádějí skladby slavného českého houslisty Jana Kubelíka. Tak např. v roce 2010 uskutečnili pod hlavičkou České filharmonie v pražském Rudolfinu recitál k uctění 130. výročí jeho narození, na kterém provedli celý Kubelíkův Koncert C dur č. 1, na jiných koncertech pak koncerty č. 2, 4 a 5.


Vladislav Vilímec (1963) je stálým klavírním partnerem Miroslava Vilímce. Hudbě se věnuje od svých dětských let, původně jako houslista, posléze si bratrská spolupráce vynutila jeho klavírní zaměření. Přitom profesní zaměření Vladislava Vilímce je jiné, věnuje se regionální politice, řadu let byl např. zástupcem hejtmana Plzeňského kraje, poslední dvě volební období byl poslancem Parlamentu České republiky. I při těchto náročných činnostech však nezanedbává spolupráci s Miroslavem Vilímcem, spolu s ním absolvoval nespočet recitálů, často hrál např. v cyklu České filharmonie v pražském Rudolfinu, často s M. Vilímcem vystupoval i v zahraničí (Paříž, Brusel aj.). Kromě koncertní činnosti se společně s bratrem věnuje odkazu českého světového houslisty minulosti Jana Kubelíka, jehož skladatelské dílo také jako klavírista i publicista propaguje.