po út st čt so ne

19. 9. 2017

Výzva k podání nabídek – výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

  1. Josef Harenčák, Brantice 386, 793 93, Brantice, IČ 18998046, cena 243.000,00 Kč
  2. Josef Fedor – MANATA, Úvalno 284, 793 91, Úvalno, IČ: 16639286, cena: 270.000,00 Kč
  3. Jiří Špok, Hlavní náměstí 110/26, 794 01, Krnov, IČ: 65887344, cena: 280.000,00 Kč

Plný text naleznete ve formátu PDF ZDE

_____________________________________________________________________________________

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na výmalbu výstavních prostor v Městském divadle, Mikulášská 21, Krnov (dále jen „dílo“)

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov
náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov
zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou, ředitelkou organizace

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba prostor v Městském divadle, Mikulášská 21, Krnov.
Vstupní vestibul, pokladna, chodby I.NP, šatny pro veřejnost, schodiště s I. NP do II. NP (chodby před hledištěm), chodby před hledištěm v II. NP, šatna a sprcha pro účinkující.

Popis požadovaných prací:

Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy zdiva (sádrování), penetrace, výmalba zdiva (včetně stropů), součástí prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz suti.
Výmalba bude provedena běžným materiálem pro nátěr zdiva, dle původního odstínu výmalby jednotlivých prostor mimo geometrických výmaleb stěn, které budou ve smetanově okrovém odstínu. Vstupní vestibul, šatny, sprcha, šatna pro účinkující, stropy budou v bílém odstínu (zdi 10 cm barva bílá od stropu). Chodby, schodiště bude provedena výmalba v odstínu smetanově okrové.
Celková plocha – 3 050 m2

Cena díla celkem 330.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Záruční doba je požadována v délce min. 24 měsíců.

PROHLÍDKA PROSTOR (VYMĚŘENÍ) JE NUTNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY!

Prohlídka prostor Městského divadla v Krnově se uskuteční od 28. 8. 2017 do 1. 9. 2017, po předchozí domluvě.
Kontaktní osoba je Erik Vodička (775 593 350, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Doba a místo realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 13. – 31. 10. 2017. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, Krnov

Lhůta pro podání nabídek je 15. září 2017, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení výmalba (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky výmalba (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

 

17. 10. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. Miroslav Válek, SPC C/8, 794 01 Krnov, IČ: 88564282, cena: 98 000 Kč (bez DPH)

druhá doručená nabídka byla po kontrole úplnosti vyřazena z dalšího hodnocení pro nesplnění požadovaných podmínek.

_____________________________________________________________________________________

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na obnovu stropního osvětlení hlediště v Městském divadle Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je obnova stropního osvětlení hlediště v Městském divadle Krnov dle specifikace uvedené níže.

Popis požadovaných prací:

Demontáž stropních svítidel, jejich vyčištění a ekologická likvidace původních nefunkčních žárovek (funkční budou předány objednateli), instalace nových žárovek.

Žárovky: výměna všech žárovek stropního osvětlení hlediště (150 ks, vč. náhradních) a nahrazení novými s následujícími parametry – 240 V, 100 W, E27, otřesuvzdorná, stmívatelná, prodloužená životnost – minimálně 2 000 hodin.

Stropní svítidla jsou umístěna cca 10 m nad sedadly hlediště, běžně nepřístupná. V průběhu výměny není možné demontovat sedadla v hledišti.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Prohlídka prostor hlediště se uskuteční 3. října 2016 od 10.00 hod., kontaktní osoba: Erik Vodička, tel.: +420 775 593 350

Záruční doba je požadována v délce min. 12 měsíců na demontáž a montáž krytů osvětlovacích zařízení.

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 7.–10. 11. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, 794 01 Krnov.

Lhůta pro podání nabídek je 10. října 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení osvětlení (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky osvětlení (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

3. 6. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. Josef Fedor - MANATA, Úvalno 284, 793 91 Úvalno, IČ: 16639286, cena: 89 775 Kč

2. Jiří Špok, Hl. náměstí 110/26, 794 01 Krnov, IČ: 65887344, cena: 93 100 Kč

_____________________________________________________________________________________

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na výmalbu výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov dle specifikace uvedené níže a předložených nákresů jednotlivých místností.

Popis požadovaných prací:

Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy zdiva (sádrování), výmalba zdiva (včetně stropů), součástí prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz suti. Výmalba bude provedena běžným materiálem pro nátěr zdiva.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 17. – 24. 8. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Flemmichova vila, Hlubčická 152/20, Krnov

 

Lhůta pro podání nabídek je 24. června 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení výmalba (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky výmalba (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

příloha č. 4 - nákresy a výměry (PDF)

 

 

23. 7. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. ALKAL BATERIE spol. s r.o., Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň, IČ: 63504146, cena: 119 900 Kč (bez DPH)

_____________________________________________________________________________________

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na dodávku a instalaci 2 ks baterií pro nouzové osvětlení Městského divadla Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je dodávka a instalace 2 ks baterií pro zajištění provozu nouzového osvětlení v Městském divadle Krnov dle specifikace uvedené níže.

Popis požadovaných prací:

Demontáž a ekologická likvidace původního zařízení (zadavateli bude vydáno potvrzení o zpětném odběru stávajících baterií), doprava nového zařízení včetně personálu a montáž. Baterie budou dodány v naplněném a nabitém stavu. Součástí dodávky je zajištění revize systému včetně zaškolení příslušného personálu (údržba, obsluha).

Baterie: nahrazení 2 ks stávajících baterií 19 KPM 120 P novými akumulátory se shodnými parametry (24 V, 120 Ah) včetně nutných příslušenství (spojky, příp. stojany na baterie), jejich zapojení do stávajícího okruhu nouzového osvětlení, odzkoušení.

Akumulátory musí splňovat požadavky ČSN EN 60623 ed.2 a po zapojení musí nouzové osvětlení odpovídat požadavkům ČSN 33 2420 ed.2.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 15. – 19. 8. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, 794 01 Krnov.

Lhůta pro podání nabídek je 18. července 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení baterie (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky baterie (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)