po út st čt so ne
4
11
18
25

To, že ve Flemmichově vile probíhá již 4. výstava obrázků starého Krnova jistě víte. Možná ale nevíte, že se pomalu tenčí zásoby knihy, kterou můžete zakoupit právě jen ve vile a ve které naleznete na 200 stránkách výběr toho nejlepšího z digitalizovaných fotografií a pohlednic našeho města.

Flemmichova vila 13. 9. – 20. 11. 2019

Vstupné: 30/15 Kč, sleva 50 % pro ZTP a držitele Senior pasu

Přestože tzv. franská a následně epizodicky také kurfiřtská braniborská větev této významné dynastie vládly Krnovskému knížectví relativně nedlouho, necelých 100 let, znamenala pro Krnov epocha jejich vlády prolínající se s tzv. předbělohorskou dobou vrchol rozkvětu, který překonala až zlatá éra průmyslové revoluce. Výstava nebude zaměřena jen na jednotlivé krnovské Hohenzollerny, ale především se bude snažit předvést město samotné a prezentovat tuto významnou etapu krnovských dějin. Při plánování výstavy se Městské muzeum opíralo především o své sbírky, zápůjčky se ale podařilo domluvit se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově, či s Národním památkovým ústavem v Ostravě. Hmotná kultura a život měšťanů předbělohorského Krnova bude prezentována kupříkladu formou archeologických nálezů, na ekonomiku raně novověkého Krnova odkáží mimo jiné pečetidla krnovských cechů zapůjčená SOkA Bruntál se sídlem v Krnově, a konec hohenzollernské vlády na Krnovsku završený bouřlivými prvními léty třicetileté války připomenou historické zbraně a zbroj. Muzeum hodlá pro tuto výstavu použít recept, který se osvědčil již při loňské výstavě Korunovační klenoty na dosah, a každé úterý od 16:30 proběhne komentovaná prohlídka. Návštěvníci, kteří budou mít zájem výstavu navštívit, by si měli pospíšit již v září a počátkem října. Z obou zmiňovaných archivů budou totiž zapůjčeny také vzácné originály některých písemností, ty však budou muset být po měsíci archivům vráceny, neboť jim zákon neumožňuje delší zápůjčku.

Flemmichova vila 1. 5. – 31. 12.

Výstava se věnuje významným událostem v české historii i historii města Krnova, jejichž letopočet je zakončen číslovkou 9.

Např. 1419 – první pražská defenestrace, 1939 – okupace českých zemí a začátek 2. světové války, 1779 – velký požár města Krnova.

Výstava potrvá až do konce roku (bude vystavena i na radnici).

Flemmichova vila, 12. 10. – 17. 11. 2019

Krzysztof Rusiecki – malba, koláže
Ladislav Steininger – objekty

Vstupné: 30/15 Kč, sleva 50 % pro ZTP a držitele Senior pasu

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 11. 10. v 17.00

Krzysztof Rusiecki, výtvarný umělec z partnerského města Mińsku Mazowieckého, je ve své tvorbě úzce spjatý s filozofií polského básníka Zbigniewa Herberta.  Malíř objevuje krásy světa v obyčejných věcech, květech, krajinách, ale mikrokosmos vesmíru spatřuje v zrnku písku. Písek se mu tak v poslední době stal zdrojem inspirace a nazírání. Sype na plátno písek, nalepené vrstvy písku popisuje texty svými, přátel, výňatky poezie i prózy. Vznikají tak výjimečná díla, která odrážejí a odkrývají náš veskrze komplikovaný současný svět.

Výstava je pro autora jubilejní, neboť se v letošním roce dožívá významného životního jubilea. Proto si ke své výstavě v Krnově přizval dlouholetého přítele, krnovského umělce a pedagoga, Ladislava Steiningera, jehož objekty doplní svou expozici.