po út st čt so ne
1
2
9
16
23
30

Charakteristika sbírky

Sbírka Městského muzea Krnov je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy ČR pod číslem MMK/002-02-14/046002.

Základním posláním muzea je sbírkotvorná činnost spočívající v získávání, ochraně a zpřístupnění hodnotných dokladů minulosti nejširší veřejnosti ve formě muzejních expozic a badatelské činnosti. Rovněž se věnuje kulturně-výchovným, výzkumným a publikačním aktivitám.

Podstatná část sbírkového fondu muzea má charakter historických sbírek, menší část je umělecko-historická. Nejrozsáhlejším fondem muzea je numizmatická sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů. Druhý největší fond tvoří archeologie – většinou se jedná o střepový materiál z místních archeologických výzkumů a náhodných nálezů. Významný je rovněž fond textilnictví, národopisu, sbírka uměleckohistorických předmětů – obrazy, plastiky, cínové, skleněné, keramické a porcelánové předměty – a kolekce fotografických materiálů, dokumentující historický vývoj města a jeho nejbližšího okolí.

Zbývající částí jsou zbraně, mapy a plány, nábytek, knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu. Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z lokality Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří soubor koptských tkanin a zlomek sbírkových předmětů pocházejících z oblasti orientu.

V současné době čítá sbírkový fond Městského muzea Krnov více než 19.500 ks sbírkových předmětů.