po út st čt so ne
3
10
17
24

Vážení příznivci historie. Město Krnov si v roce 2023 připomene 770 let své existence. Během této, z lidského hlediska nesmírně dlouhé doby, město a jeho obyvatelé prožili řadu událostí, změn, proměn a zvratů, kdy období prosperity střídala léta úpadku a chvíle klidu a rozkvětu zastínily tragické momenty. Historie Krnova je nesmírně bohatá a popsat ji v celku vydá na rozsáhlé dílo. O to složitější je v textu omezeném rozsahem novinového článku zachytit to nejpodstatnější, hlavní vývojovou linii, události a osoby, které utvářely osudy města až do dnešních dní.

V souvislosti s tímto významným výročím připravilo Městské muzeum Krnov seriál článků pro Krnovské listy věnovaných historii našeho města pod názvem Toulky minulostí, ve kterém se pracovníci muzea pokusí zpřístupnit veřejnosti historii města ve všech oblastech jeho života, počínaje významnými událostmi, přes společenský a hospodářský život, památky, umění či zajímavosti, a konče významnými rodáky a osobnostmi. Cílem seriálu je připomenout si důležité milníky i neznámé detaily z nesmírně zajímavé historie významného slezského sídla, ve kterém je nám všem dáno žít, a také se připravit na blížící se oslavy.

Město Krnov je stálicí v hledáčku historiků. O Krnově vyšla celá řada publikací, odborných studií, statí a článků, které přibližují a osvětlují jeho historii i současnost. Snahou pracovníků muzea je podání historie města stravitelnější formou. Stati, vycházející v rámci seriálu, nejsou – a ani nemohou být– úplným a vyčerpávajícím obrazem dějin města, jsou jen úvodem k pochopení minulosti místa, které je dnes naším domovem.

Bernhardt Werner: Pohled na Krnov, 1738, kolorovaná mědirytina