po út st čt so ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Městské divadlo Krnov bylo postaveno v letech 1927-1928 z popudu starosty města Richarda Andratschkeho. Investorem bylo město, dále vypomohly místní závody, živnostníci a zemědělci.

Projektantem byl žák Jana Kotěry z pražské uměleckoprůmyslové školy Leo Kammel. Zdrženlivě traktovaný německý expresionismus nárožního objektu architekt dramatizoval ostrými štíty a klínovými motivy dekorativních výplní. O definitivní, oproti projektu dramatičtější podobu realizace se zřejmě zasloužila provádějící firma Koch a Kindermann z Krnova. Stavba byla dokončena koncem srpna 1928 a slavnostně otevřena – německou operetou v provedení opavského divadla.

Hlediště získalo dnešní podobu po rekonstrukci v 70. letech a jeviště kolem roku 1980, kdy byla kvůli provazišti provedena nadstavba nad jevištěm.

Po druhé světové válce se krnovské divadlo stalo známým po celé republice i v zahraničí zejména konáním národních amatérských divadelních přehlídek, od roku 1957 to byl vyhlášený Divadelní máj Krnova. V té době zde pravidelně hrálo pouze Slezské divadlo Opava a představení amatérských souborů byla diváky vítaná jako zpestření nabídky. V devadesátých letech došlo k povolení zájezdových představení dalších oblastních divadel a také pražských souborů se známými herci. Tím se zájem diváků přeorientoval na profesionální soubory a o amatérské divadlo zájem velmi poklesl. Z tohoto důvodu byla v roce 1996 ukončena tradice Divadelních májů Krnova. Divadlo bylo využíváno také pro další akce: koncerty populární a vážné hudby, zábavné pořady, pořady pro děti a mládež, politické mítinky a další.

Až do roku 1991 byla budova ve volných dnech využívaná také pro kino (Národní kino) – byla zde promítaná pravidelná filmová představení.

V roce 2005 bylo Městské divadlo Krnov prohlášeno za kulturní památku.

Podrobnější odborné informace naleznete v Mezinárodní databázi divadel

Krnovskému divadlu se věnuje i odborná publikace autorky Sylvy Pracné: Městské divadlo v Krnově: Das Stadttheater in Jägerndorf v letech 1854-1944, kterou v roce 2020 vydalo pod ISBN 978-80-244-5776-5 Vydavateství Univerzity Palackého v Olomouci.

Současnost

V současné době je Městské divadlo ve správě Městského informačního a kulturního střediska Krnov (MIKS).

Jsou zde uváděna pravidelně divadelní představení v rámci cyklu předplatného a dále představení mimo předplatné. Diváci mají možnost shlédnout představení oblastních divadel (Slezské divadlo Opava, Těšínské divadlo, Divadlo Šumperk) a představení pražských souborů. Pro děti jsou uváděny nedělní pohádky a také představení v rámci vyučování. Tradici amatérského divadla udržuje Lidové divadlo Krnov, které každoročně uvádí pohádkové nebo večerní představení.

Nabídka je obohacována o koncertní a zábavná vystoupení.

K programové nabídce přispívají také ostatní pořadatelé ve městě, k tradičním akcím se řadí koncerty vynikajícího Dechového orchestru mladých, Střediska volného času Méďa aj.