po út st čt so ne

21. 4. 2023

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na opravu krycích desek opěrné zídky ochozu zahrady Flemmichovy vily, Hlubčická 20, 794 01 Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Městské informační a kulturní středisko Krnov
Sídlo: náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov
Zastoupeno: Ing. Petra Manczalová, ředitelka organizace
IČ: 00601179
DIČ: CZ00601179
Bankovní spojení: 1845359319/0800

Stručný popis zakázky:

Předmětem zakázky je oprava zídky ochozu zahrady ve Flemmichově vile.

Specifikace:

Předmětem zakázky je oprava krycích desek a plnění chybějících částí opěrné zídky v zahradě Flemmichovy vily.

Záruční doba je požadovánav délce min. 36 měsíců.

Doba a místo realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 15.–31. května 2023. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele Městské muzeum Krnov, zahrada Flemmichovy vily, Hlubčická 20, Krnov 794 01

Prohlídka prostor – nutné pro zpracování nabídky

Prohlídka prostor zahrady ve Flemmichově vile se uskuteční dne 27. dubna 2023 v 8:00 hodin.

Kontaktní osoba je Marcela Procházková (+420 776 565 930).

Lhůta pro podání nabídek je do 4. května 2023, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

Technický popis (ve formátu PDF)

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení (DOC)

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (XLS)

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

 

21. 9. 2018

Oznámení výběru nejvýhodnější nabídky

Na základě zprávy hodnotící komise pro výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu "Oprava kinorámu a výměna projekčního plátna v kině Mír 70 Krnov" ze dne 21. 9. 2018 schvaluje ředitelka MIKS Krnov pořadí firem, které podaly svou nabídku:

1. Mokrý Libor, zámečnické práce, Špitální 788, 684 01 Slavkov u Brna, cena 462.411 Kč

Plný text (ve formátu PDF) naleznete ZDE

 

26. 7. 2018

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na opravu kino-rámu, doplnění pochozích lávek kino-rámu a výměnu projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Městské informační a kulturní středisko Krnov
Sídlo: náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov
Zastoupeno: Ing. Petra Manczalová, ředitelka organizace
IČ: 00601179
DIČ: CZ00601179
Bankovní spojení: 1845359319/0800

Stručný popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodání, instalace a oprava kino-rámu, doplnění pochozích lávek kino-rámu a výměna projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov (bližší specifikace a rozsah viz dokumentace – popis prací a slepý rozpočet).

Specifikace:

Záruční doba je požadována v délce min. 24 měsíců.

Doba a místo realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 6. 9. – 13. 9. 2018. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele Kino Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, Krnov 794 01

Prohlídka prostor (vyměření) – nutné pro zpracování nabídky

Prohlídka prostor Kina Mír 70 Krnov se uskuteční dne 8. 8. 2018 v čase 9.00–12.00 hodin, po předchozí domluvě.
Kontaktní osoba je Pavel Tomešek (776 593 984, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2018, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

Popis prací (ve formátu PDF)

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení (DOC)

Příloha č. 2a – Krycí list nabídky (DOC)

Příloha č. 2b – Slepý rozpočet (XLS)

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

 

19. 9. 2017

Výzva k podání nabídek – výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

  1. Josef Harenčák, Brantice 386, 793 93, Brantice, IČ 18998046, cena 243.000,00 Kč
  2. Josef Fedor – MANATA, Úvalno 284, 793 91, Úvalno, IČ: 16639286, cena: 270.000,00 Kč
  3. Jiří Špok, Hlavní náměstí 110/26, 794 01, Krnov, IČ: 65887344, cena: 280.000,00 Kč

Plný text naleznete ve formátu PDF ZDE

_____________________________________________________________________________________

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na výmalbu výstavních prostor v Městském divadle, Mikulášská 21, Krnov (dále jen „dílo“)

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov
náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov
zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou, ředitelkou organizace

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba prostor v Městském divadle, Mikulášská 21, Krnov.
Vstupní vestibul, pokladna, chodby I.NP, šatny pro veřejnost, schodiště s I. NP do II. NP (chodby před hledištěm), chodby před hledištěm v II. NP, šatna a sprcha pro účinkující.

Popis požadovaných prací:

Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy zdiva (sádrování), penetrace, výmalba zdiva (včetně stropů), součástí prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz suti.
Výmalba bude provedena běžným materiálem pro nátěr zdiva, dle původního odstínu výmalby jednotlivých prostor mimo geometrických výmaleb stěn, které budou ve smetanově okrovém odstínu. Vstupní vestibul, šatny, sprcha, šatna pro účinkující, stropy budou v bílém odstínu (zdi 10 cm barva bílá od stropu). Chodby, schodiště bude provedena výmalba v odstínu smetanově okrové.
Celková plocha – 3 050 m2

Cena díla celkem 330.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Záruční doba je požadována v délce min. 24 měsíců.

PROHLÍDKA PROSTOR (VYMĚŘENÍ) JE NUTNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY!

Prohlídka prostor Městského divadla v Krnově se uskuteční od 28. 8. 2017 do 1. 9. 2017, po předchozí domluvě.
Kontaktní osoba je Erik Vodička (775 593 350, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Doba a místo realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 13. – 31. 10. 2017. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, Krnov

Lhůta pro podání nabídek je 15. září 2017, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení výmalba (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky výmalba (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

 

25. 4. 2018

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. CINE – Servis s.r.o., Padoly 32, 747 23 Bolatice, IČ: 47683651, cena 1 111 000,00 Kč

2. D-cinema, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28391683, cena: 1 138 500,00 Kč

Plný text naleznete ve formátu PDF ZDE

_____________________________________________________________________________________

09.04.2018

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na Modernizace projekční technologie malého kinosálu v Kině Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:
Městské informační a kulturní středisko Krnov
náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov
zastoupeno Ing. Petrou Manczalovou, ředitelkou organizace

Stručný popis

Předmětem zakázky je dodání a instalace digitálního projektoru dle standardu DCI pro malý kinosál Kina Mír 70 Krnov (bližší specifikace a rozsah viz dokument „slepý rozpočet“)

Specifikace:

Záruční doba je požadována v délce min. 24 měsíců.

Cena díla celkem 1.400.000,00 Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 1.–30. 6. 2018.

Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele Kino Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, Krnov 794 01

Lhůta pro podání nabídek je do 23. dubna 2018, do 12:00 hodin.

viz plný text výzvy

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení digitalizace (DOC)

příloha č. 2 - Slepý rozpočet digitalizace (XLS)

příloha č. 3 - Krycí list nabídky digitalizace (DOC)

příloha č. 4 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

 

 

 

17. 10. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. Miroslav Válek, SPC C/8, 794 01 Krnov, IČ: 88564282, cena: 98 000 Kč (bez DPH)

druhá doručená nabídka byla po kontrole úplnosti vyřazena z dalšího hodnocení pro nesplnění požadovaných podmínek.

_____________________________________________________________________________________

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na obnovu stropního osvětlení hlediště v Městském divadle Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je obnova stropního osvětlení hlediště v Městském divadle Krnov dle specifikace uvedené níže.

Popis požadovaných prací:

Demontáž stropních svítidel, jejich vyčištění a ekologická likvidace původních nefunkčních žárovek (funkční budou předány objednateli), instalace nových žárovek.

Žárovky: výměna všech žárovek stropního osvětlení hlediště (150 ks, vč. náhradních) a nahrazení novými s následujícími parametry – 240 V, 100 W, E27, otřesuvzdorná, stmívatelná, prodloužená životnost – minimálně 2 000 hodin.

Stropní svítidla jsou umístěna cca 10 m nad sedadly hlediště, běžně nepřístupná. V průběhu výměny není možné demontovat sedadla v hledišti.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Prohlídka prostor hlediště se uskuteční 3. října 2016 od 10.00 hod., kontaktní osoba: Erik Vodička, tel.: +420 775 593 350

Záruční doba je požadována v délce min. 12 měsíců na demontáž a montáž krytů osvětlovacích zařízení.

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 7.–10. 11. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, 794 01 Krnov.

Lhůta pro podání nabídek je 10. října 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení osvětlení (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky osvětlení (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)