po út st čt so ne
1

Flemmichova vila 2.–30. 12. 2022

Vstupné 50/30 Kč, snížené vstupné platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Fotografování 10 Kč

otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 16.00 hod.

Jeden z výstupu projektu podpořeného Minis­ter­stvem kultury České repub­liky s názvem Iden­ti­fi­kace a trvalá doku­men­tace kultur­ní, krajinné a sídelní paměti obce – na přík­ladu zanik­lých sídel Moravy a Slezska.

Projekt je posta­ven na propo­jení historic­kého a krajině-e­ko­lo­gic­kého výzkumu vývoje krajinné a sídelní struk­tury zvoleného území obecně a v detailu formou tzv. MODERNÍ KRONIKY OBCE. Bližší informace získáte na stránkách zanikla-sidla.cz