po út st čt so ne

k filmu Angry Birds ve filmu 2

Soutěžní lístek získáte v pokladně kina nebo si ho můžete vytisknout ZDE .

 

Vyplněný soutěžní lístek odevzdejte v pokladně kina nejpozději do 27. 8. 2019 do 20.00 hod.

 

Seznam výherců bude zveřejněn v reklamních skříňkách na kině MÍR 70 a na webových stránkách.

Ceny budou výhercům předány před představením Angry Birds ve filmu 2 ve čtvrtek 29. 8. nebo v pátek 30. 8. 2019 od 17 hodin.

 

Účastí v soutěži se zavazujete dodržovat následující pravidla soutěže:

Jak soutěžit?
Odevzdáním kartičky se správnými odpověďmi spolu s Vaším jménem a kontaktními informacemi v pokladně kina (v době uzavření kina možno vhodit do poštovní schránky kina) se zařazujete do slosování o ceny. Výherce každé ceny bude vylosován z doručených odpovědí.

Ceny:
2x čepice Angry Birds
3x 2 vstupenky na film Angry Birds ve filmu 2
3x omalovánky a samolepky Angry Birds
5x plakát Angry Birds ve filmu 2

 Podmínky:
Soutěž začíná zobrazením těchto podmínek (13.8.2019), ukončení soutěže bude dne 27.8.2019 ve 20:00. Soutěž je časově omezena, ale na rychlosti a pořadí nezáleží. Na jednoho soutěžícího je povolena jedna odpovědní kartička. Při zjištění duplicit bude uživatel automaticky vyřazen. Každý výherce ceny bude kontaktován a ceny budou předány v kině Mír 70 Krnov před představením Angry Birds ve filmu 2 ve čtvrtek 29.8. nebo v pátek 30. 8. od 17 hodin. Seznam výherců bude uveden na webových stránkách kina a ve vývěsních skříňkách kina.

Losování výherce:
Všechny přijaté správné odpovědi budou zařazeny do losování, které proběhne po ukončení soutěže (28. 8. 2019). Výherce bude ihned kontaktován na základě uvedeného kontaktu.

Další podmínky:
Pořadatelem soutěže je MIKS - kino Mír 70 Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov
V případě zjištění duplicitních odpovědí nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních odpovědí. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách kina Mír 70 ve formátu „Jméno a příjmení“. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže kdykoliv v jejím průběhu. Výhry jsou právně nevymahatelné. Pořadatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení stránek se soutěží. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním stránek pořadatele. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel stránek svým dobrovolným vstoupením do soutěže potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.