Pan Theodor Mundstock

Kategorie:
Městské divadlo
Datum:
2019-06-18 19:30

Vstupné: 350/320 Kč, předprodej TIC Krnov

Hraje Studio Hrdinů (Praha)

Držitelé vstupenek se mohou zúčastnit besedy s Vojtěchem Dykem v Opavě 18. 6. v 15.00 v kulturně-uměleckém prostoru KUPE (vodárenská věž u nádraží Opava-Východ), blíže viz http://www.kupecko.cz/cz/program/na-vodarne-s-herci-studia-hrdinu


Vojtěch Dyk tančí, zpívá a vzdoruje smrti v dramatizaci slavného románu Ladislava Fukse o osudu pražského Žida. Theo Mundstock v pojetí režiséra Miloše Horanského a zpěváka i herce Vojtěcha Dyka není zlomený člověk, je vřelý, pevný a citlivý – všechno ovšem poznamenáno dobou holocaustu. Autorská inscenace vypráví o zápasu, kletbách, hovorech s Bohem a s láskou, o tréninku, jak vést dialog se smrtí. Směr lágr. Herecké výkony všech protagonistů, hudba a nádherné písně Ivana Achera vytváří procítěný zážitek.

hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Míčová, Dana Poláková

délka představení: 90 minut

autor: Ladislav Fuks, Miloš Horanský

režie: Miloš Horanský

Z recenzí:

Pan Theodor Mundstock do profilu Studia Hrdinů skvěle zapadá a je to nakonec v nejlepším slova smyslu znepokojující inscenace, která díky několika skutečně silným momentům stojí za vidění.

Marie Reslová, Hospodářské noviny, 30/5/2016

Miloš Horanský coby autor dramatizace a režisér v jedné osobě vytvořil pro Studio Hrdinů vlastní vizi, jevištní báseň, která s předlohou souzní pouze v detailech, ale s výjimkou ústředního tématu holocaustu nastoluje zcela svébytné otázky. Jako základní princip tedy neužívá Fuksovu metodu zamlžených přechodů mezi realitou a představami napolo schizofrenního Mundstocka, nýbrž po vzoru poezie vedle sebe skládá nejrůznější výjevy jako pásmo volných asociací a symbolů. (…) Dyk se projevuje jako tvárná osobnost s dokonalým verbálním projevem, splývá s postavou pronásledované bytosti, dodává jí vnitřní sílu i citovost. A vůbec nejpůsobivější je jeho interpretace židovských písní. Gabriela Míčová v Mundstockovi zúročuje, co si mnohokrát ozkoušela jako hvězda bývalého Divadla Komedie. Bez přípravy, jakoby z ničeho nic bleskurychle navodí patřičnou atmosféru, ostrými střihy přeskakuje od laskavosti a něhy Sli až ke krutosti dozorkyně. Dana Poláková vedle zmíněné pětirole Šternových překvapí precizní a duchaplnou minietudou moudrého rabína.

Saša Hrbotický, aktualne.cz, 31/5/2016

Nebudeme-li příliš lpět na přítomnosti Fuksova rukopisu, poslední premiéra Studia Hrdinů nezklame. Horanskému se podařilo vytvořit nefalšovaně dojemné a inteligentní dílo.

Marta Harasimowicz, Nový prostor, srpen 2016

Pátým kusem, který letos nejvíce zaujal a dostal v hodnocení shodný počet jako předchozí čtveřice, je divadelní adaptace Fuksova debutu Pan Theodor Mundstock, který pro pražské Studio Hrdinů zinscenoval Miloš Horanský s Vojtou Dykem v hlavní roli. Horanský kus pojal jako polemiku s Fuksovým poraženeckým postojem, jeho Theodor Mundstock vyznívá nadějněji a barevněji. Alternativnímu divadelnímu prostoru navíc populární tvář herce a zpěváka dodává na přístupnosti. „Tvůrcům se podařilo přesně najít tu leckdy těžko dosažitelnou rovnováhu mezi divadlem s hloubavým přesahem a atraktivním přístupným kusem,“ psali jsme mimo jiné.

Tomáš Šťástka, idnes.cz (z článku Divadla roku 2016), 30/12/2016

 
 

Powered by iCagenda